سارقان خوش شانس و پلیس بداقبال

در این فیلم دیدنی بیننده شاهد ماجرای تعقیب دو سارق خوش شانس از سوی یک پلیس بدشانس در کلمبیا خواهد بود./ دانلود ویدیو کلیپ سرقت دزدی شانس