یک راننده تریلر شرور نامرد

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم: صحنه هایی از یک راننده تریلر کانتینردار که به دلیل کینه ای نامشخص با وسیله نقلیه سنگینش به سوی نوجوانان و کودکان پناهنده ای می راند که در حاشیه جاده در بندر کاله فرانسه راه می روند. این راننده انگلیسی بوده و به کمک دوربین روی داشبوردش از اعمال غیر انسانی خود فیلمبرداری می کند. انتشار این فیلم در شبکه های اجتماعی موجب به راه افتادن موج نفرت کاربران شده