آرماتا ، جدیدترین تانک روسیه (فیلم گلچین صفاسا)

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: رئیس جمهور روسیه از مراحل ساخت تانک های آرماتا از نوع تی ۱۴ و نفربرهای تی ۱۵ بازدید کرد. ولادیمیر پوتین در جریان این بازدید تأکید کرد که این تانک در دنیا بی نظیر است.قرار است به زودی ۲۰ تانک آرماتای جدید به نیروهای ارتش روسیه تحویل داده شود.// دانلود ویدیو کلیپ نظامی ارتش تجهیزات جنگی نبرد زمینی