پادکست مناظره جنجالی حجج اسلام میرباقری و فیرحی، عقلانیت و اعتدال در سیاست خارجی

هم اندیشی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی، با موضوع عقلانیت و اعتدال در تاریخ ١ خرداد ١٣٩٣ در قم برگزار شد. پایان‌بخش این مراسم، مناظره جنجالی حجت‌الاسلام سیدمهدی میرباقری رییس فرهنگستان علوم اسلامی و حجت‌الاسلام داوود فیرحی، استاد حوزه و دانشگاه بر سر موضوع عقلانیت و اعتدال در اصول سیاست خارجی بود.