لبخند زدن فقط دشمن را پر رو کرد

چندین ماه است که از توافق ژنو می گذرد. توافقی که قرار بود هم چرخ انرژی هسته ای را بچرخاند و هم چرخ زندگی مردم را اما هیچ کدام محقق نشد و نه تنها کاهش تورم رخ نداد بلکه تاسیسات هسته ای ما باز هم پلمپ شد.

در خبر 20:30 شب قبل گزارشی پخش شد که نکات زیر در این گزارش قابل توجه است :
1-آقای ظریف و آقای صالحی اعتراف می کنند که آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند اما همچنان بر مذاکره با آمریکا تاکید می کنند.
2-آقای عراقچی خود معترف است که بعد از توافق ژنو تحریم ها بیشتر شده و طرف ایرانی هیچ کار خاصی در قبال این تحریم های جدید انجام نداده است.