خط آزاد28 ، میراث تلخ نژادپرستی در ایالات متحده

خبرگزاری تسنیم: یک روزنامه آلمانی با اشاره به حوادث اخیر در ایالت میسوری آمریکا و اقدامات نژادپرستانه پلیس آمریکا در سرکوب اعتراضات فرگوسن نوشت میراث نژادپرستی همچنان در ایالات متحده وجود دارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ"، در مطلبی درباره تحولات شهر فرگوسن نوشت: میراث نژادپرستی در ایالات متحده در فرگوسن خود را نشان می دهد. این مسئله از برده داری، تبعیض نژادی تا تبعیض علیه اقلیت ها را شامل می شود.