شرح احادیث اخلاق توسط رهبر معظم انقلاب ، بهترین ارث پدر برای فرزندان

شرح احادیث اخلاق توسط رهبر معظم انقلاب ، بهترین ارث پدر برای فرزندان
شرح احادیث اخلاقی توسط رهبر معظم انقلاب - بهترین ارث پدر برای فرزندان.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری هر هفته شرح حضرت امام خامنه‌ای را بر یکی از احادیث اخلاقی منتشر می‌کند.