دیدبان انقلاب - مستند شهید اسدالله لاجوردی

لاجوردي از آن دسته آدم‌هايي است كه چه در عرصه مبارزات سياسي قبل از انقلاب و چه در مسئوليت‌هاي بزرگ و خطيرش در بعد از انقلاب، چه در روابط اجتماعي در محل كار و چه روابط عاطفي اسطوره‌ايش در خانه و خانواده و اقوام و از همه بزرگتر در انقياد بي‌چون و چرا به فرامين و رهنمودهاي ولي فقيه و بصيرت كم نظير در مسائل سياسي ـ اجتماعي كه از دينداري قرص و محكمش سرچشمه مي‌گرفت ، يك الگوي بي‌بديل براي من است . فكر مي‌كنم چندين و چند مقاله درباره ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري اين بزرگمرد نوشته‌ام اما وقتي يكي از نزديكانش؛، متن كامل وصيتنامه تاريخي او را براي چاپ در اختيار من قرار داد، با اينكه يك بار ديگر آن را 11 سال پيش و در هنگام شهادتش خوانده بودم، به نكته عجيبي رسيدم: گويي لاجوردي اين وصيتنامه تاريخي را - در هر سطر و در هر واژه - براي همين امروز ما و فتنه‌هايي كه از هر سو با آن مواجهيم نوشته، و راهكار نشان داده است . امروز سالگرد اين مرد بزرگ است و من براي ثبت در تاريخ ، متن كامل و سانسور نشده اين وصيتنامه را كه از "بصيرت" فوق العاده نويسنده‌اش و از "ولايتمداري" كم نظيرش حكايت دارد، در اينجا مي‌آورم و بر روح بزرگش سلام مي‌فرستم و از او مي خواهم دست ما را در روزي كه همه كس ما را رها كرده است بگيرد.