اولین فیلم لاشه پهپاد رژیم صهیونیستی منهدم شده توسط پدافند سپاه

اولین فیلم منتشر شده از لاشه پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی که توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران منهدم شد.
اولین فیلم منتشر شده از لاشه پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی که توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران منهدم شد.