فوتوکلیپ توصیه امام خامنه ای به بانوان درمورد اهمیت حجاب و حفظ آن در جامعه اسلامی

بیانات امام خامنه ای خطاب به بانوان برای جدیت و تلاش در حفظ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی و فوائد و اهمیت بالای آن برای خود بانوان
بیانات امام خامنه ای خطاب به بانوان برای جدیت و تلاش در حفظ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی و فوائد و اهمیت بالای آن برای خود بانوان