پیروزی شیرین مقاومت 51 روزه مردم غزه و اعلام آتش بس

الأخباردر سرمقاله خود نوشت:پایداری اسطوره ای 51 روزه مقاومت با توافقنامه آتش بس به پیروزی رسید و به موجب آن، مقاومت تاحدودی به خواسته های خود دست یافت که از جمله آنها گشایش گذرگاه ها، بازسازی غزه و آزاد شدن ماهیگیری در دریاست. این خواسته ها در حالی محقق شد که برخی از کشورهای عربی و از جمله مصر در مسیر دستیابی مقاومت به اهداف کامل خود سنگ اندازی می کردند. مصر در صدد بود کنترل گذرگاه رفح را به دست گیرد، اما موفق نشد.