کابوس غرب و اعراب از بازگشت تروریستها به سمت حامیان اصلی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، " گیلس کرشوف" هماهنگ کننده ضد تروریسم اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه "فرانکفورترآلگماینه"، درباره خطر بازگشت تروریست‌هایی اروپایی که در درگیری های عراق و سوریه شرکت کرده اند به اروپا هشدار داد.
خبرگزاری تسنیم: هماهنگ کننده ضد تروریست اروپا با تاکید بر اینکه مدارکی دال بر این که گروه تروریستی داعش نیروهایی را برای عملیات تروریستی در اروپا آموزش می‌دهد وجود دارد همچنین درباره خطر برگشت تروریست‌های اروپایی از سوریه و عراق هشدار داد.