مستند کوتاه هنرمند ارزشی.

به گزارش لنگرنيوز به نقل از ماسال نيوز ، «هنرمند ارزشی» در 5 دقیقه گلچینی از مصاحبه های جنجالی محمدرضا شجریان و ارتباط دولت یازدهم با وی است.
شجریان یکی از هنرمندان فعال در جریان فتنه ۸۸ بود و به همراهی با جریانات ضدانقلاب خارج‌نشین و حضور در شبکه‌های ماهواره‌ای پرداخته است.
گفتنی است دکتر حسن روحانی در دیدار با هنرمندان گفت: اگر بگوییم هنر مرده را زنده می‌کند، سخنی به گزاف نگفته‌ایم، پس تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست!!!