فیلم جشن و شادی مردم غزه برای پیروزی مقاومت-فلسطین

مردم غزه پس از 51 روز پایداری در برابر حملات رژیم صهیونیستی، برای ابراز شادمانی خود به دلیل پیروزی بزرگ مقاومت به خیابانها آمدند.
"اسراء البحیصی" خبرنگار شبکه العالم در غزه در میان مردمی که جشن پیروزی برپا کرده بودند، حضور یافت.
یکی از شهروندان غزه با ابراز شادمانی زیاد این آتش بس دائمی را پیروزی و پایداری در برابر اشغالگران توصیف کرد؛ پسرش نیز بر حمایت از گردانهای القسام و مقاومت تاکید کرد.