مجموعه کلیپ شاخص های دولت اسلامی - قسمت چهارم

مجموعه کلیپ شاخص های دولت اسلامی

برگرفته از بیانات امام خامنه ای در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم