رجایی،مردی از جنس مردم

150
14 آذر 1394

عصر روز یکشنبه 8شهریور سال شصت اعضای شورای امنیت ملی طبق معمول هر هفته به دفتر نخست وزیری آمدند .کمتر ازنیم ساعت بعد انفجار مهیبی همه چیر را دگرگون کرد.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x