مجموعه کلیپ شاخص های دولت اسلامی - قسمت پنجم

مجموعه کلیپ شاخص های دولت اسلامی

برگرفته از بیانات امام خامنه ای در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم