کلام بزرگان ، ایمان ابتکار آفرین

152
14 آذر 1394

خاطره از زبان شهید بهشتی درباره رمزهای ناگشوده ی انقلاب که از ایمان مردم سرچشمه می گرفت.
خاطره از زبان شهید بهشتی درباره رمزهای ناگشوده ی انقلاب که از ایمان مردم سرچشمه می گرفت.
خاطره از زبان شهید بهشتی درباره رمزهای ناگشوده ی انقلاب که از ایمان مردم سرچشمه می گرفت.
خاطره از زبان شهید بهشتی درباره رمزهای ناگشوده ی انقلاب که از ایمان مردم سرچشمه می گرفت.
خاطره از زبان شهید بهشتی درباره رمزهای ناگشوده ی انقلاب که از ایمان مردم سرچشمه می گرفت.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x