بیشترین سوالی که از دکتر عباسی می شود؟

شبهه ای که بارها توسط سیستم های تبلیغاتی معاند در دخال و خارج کشور باب مبابران رسانه ای به جوان ایرانی تزریق شدهو باعث شده است تا وی بارها این سوال را از خود بپرسد این است که با وجود کمبود ها و فلاکت در برخی نقاط چرا ایران به حزب الله و حماس کمک مالی میکند.استاد حسن عباسی این سوال را پاسخ میدهد.