فرار داعش از آمرلی،قدرت پوشالی داعش شکسته شد

ارتش عراق و نیروهای مردمی و پیشمرگه کرد بعد از هشتاد روز توانستند محاصره شهر آمرلی در شمال عراق را که در محاصره عناصر داعش بود، در هم بشکنند.