جولان دادن ماشین های لوکس در پایتخت

درحالی که باامضای توافقنامه ژنو و متوقف کردن پیشرفت های هسته ای و دادن امتیازات بسیاری به کشورهای مستکبر تنها 4.2 میلیارد دلار از سرمایه های بلوکه شده ایران را آزاد کردند که همچنانبرای دریافتآنها با مشکل مواجه هستیم، بجای هزینه کردن این ارز آزاد شده برای خرید کالاهای اساسی و دارو و نیازهای ضروری کشور، شاهد واردات بی رویه ماشین های لوکس خارجی و رقابت کاخ نشینان با یکدیگر برای جولان دادن در خیابان های تهران هستیم و هر روز هم بیشتر می شود که باعث خروج حجم عظیمی ارز از کشور در شرایط تحریم می شود!!!