یک ایران پدافنـــــــــد

پنج دستاورد های جدید پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران که به همت قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ساخته شده است رونمایی شد.رادار کیهان که فاصله و سمت را در هر ارتفاعی تشخیص میدهد.هادی دومین دستاورد است که میتواند اطلاعات رادار را به فرماندهان بدهد.ارش دو در کشف دشمن ابرقدرت است 360 درجه را پوشش می دهد و بالای صدهزار پا را میبیند.F I32 میتواند در ترافیک هوایی هواپیما های خودی و غیر خودی و متخاصم را معرفی میکند.سامانه دستیار فرمانده که اطلاعات را پردازش میکند و تصمیم را در اختیار فرمانده میگذارد.