اظهارات جنجالی بازیگر معروف در مورد آمریکا

روزنامه تایمز هند نوشت: جکی چان که در واکنش به رسانه های آمریکا و اتهامات آنها به چین درباره وجود فساد در این کشور صحبت می کرد، افزود: آمریکا خود فاسد ترین کشور در جهان است.
وی که با تلویزیون فونیکس چین صحبت می کرد، افزود: چین برای مدتها عرصه تاخت و تازه قدرتهای بزرگ جهانی بوده و تنها طی چند سال اخیر شروع به پیشرفت کرده است. در حالی که چین هم مانند دیگر کشورها از جمله آمریکا با مسئله فساد دست و پنجه نرم می کند این آمریکاست که عنوان فاسد ترین کشور دنیا را در دست دارد نه چین.