ایستادگی مردم انقلابی یمن به نتیجه رسید

به گزارش تابش کوثر انقلابیون یمنی با اصرار به خواسته‌ها و اهداف خود دیروز ثمره مقاومت را برداشت کردند.
زمانی که «محمد باسندوه» نخست‌وزیر یمن پای تصمیم کابینه مبنی بر حذف یارانه سوخت را امضا کرد شاید حتی به ذهنش نیز خطور نمی‌کرد که روزی این امضاء باعث سرنگونی دولت وی شود. باسندوه تصمیم خطرناکی اتخاذ کرده بود چرا که اکثریت مردم یمن روستائیانی هستند که تنها منبع درآمدشان کشاورزی و دامداری است.