چه کسانی از حربه ایجاد شایعه در ایرانیان سود میبرند؟

امروز برخلاف گذشته که دسترسی به منابع مطلع خبری بسیار گسترده شده، باز هم شایعه حرف اول را می‌زند و برخی از مردم بدون توجه به منبع خبر نسبت به بازنشر آن اقدام می‌کنند. همین چند روز پیش بود که خبر زلزله در تهران دست به دست بین مردم می‌گشت...