مستند دروغ قانون اول مدرنیسم

فیلم مستند دروغ، قانون اول مدرنیسم به برخی سرقت های علمی غرب از جهان اسلام و دانشمندان مسلمان اشاره می کند و در ادامه به بررسی روند دروغ پردازی در تمدن غرب از قبیل هولوکاست، یازده سپتامبر، سفر به ماه و … می پردازد. شاید به جرأت بتوان گفت که افشاگری ها در خصوص برخی این دروغ پردازی های غرب از جمله حقوق بشر، آزادی بیان، رفاه اقتصادی و … باعث شکل گیری بیداری تا قلب اروپا و آمریکا است. از گذشته تا امروز شاهد این موضوع هستیم که جهان مدرن یا به عبارت اصلی جهان یهود دائما در حال دروغ و نیرنگ است و اغلب ملت دنیا تحت سلطه دروغ های بی اندازه جامعه یهود بوده است. اصولا دروغ اگر نباشد یهود به بسیاری از اهداف خود دست پیدا نمیکند.