کلیپ کوتاه، پرهیز از گمان بد نسبت به دیگران

354
14 آذر 1394

در این کلیپ کوتاه که یک از مجموعه کلیپ های به تصویر کشیدن توصیه های اخلاقی در قرآن است، به زیبایی موضوع «گمان بد بردن نسبت به دیگران» و گناهانی که در این باره ممکن است گریبانگیر انسان شود، به نمایش در آمده است.
در این کلیپ کوتاه که یک از مجموعه کلیپ های به تصویر کشیدن توصیه های اخلاقی در قرآن است، به زیبایی موضوع «گمان بد بردن نسبت به دیگران» و گناهانی که در این باره ممکن است گریبانگیر انسان شود، به نمایش در آمده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x