روباه پیر و تلاش برای عضوگیری برای داعش

حمایت بی بی سی از گروه داعش در چند ماه گذشته بر کسی پوشیده نیست ،این شبکه در آخرین اقدام خود افراد تندرو را به پیوستن به این گروه دعوت می کند که در این ویدئو آنرا می بینید
حمایت بی بی سی از گروه داعش در چند ماه گذشته بر کسی پوشیده نیست ،این شبکه در آخرین اقدام خود افراد تندرو را به پیوستن به این گروه دعوت می کند که در این ویدئو آنرا می بینید