وقت ملاقات، شعرخوانی صابر خراسانی برای ثامن الحجج

کلیپ زیبای پخش شده از شبکه افق سیما با شعرخوانی شاعر اهل بیت صابر خراسانی
کلیپ زیبای پخش شده از شبکه افق سیما با شعرخوانی شاعر اهل بیت صابر خراسانی
کلیپ زیبای پخش شده از شبکه افق سیما با شعرخوانی شاعر اهل بیت صابر خراسانی