ممنوع البیانی خاتمی و حیای گربه از زبان کریمی قدوسی

101
14 آذر 1394

بخشی از مصاحبه جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با موضوع ماجرای ممنوع البیانی سید محمد خاتمی
بخشی از مصاحبه جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با موضوع ماجرای ممنوع البیانی سید محمد خاتمی

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x