پیام یک استیضاح

سرپرستی محمد علی نجفی بر وزارت خانه ای که گلوگاه تربیتی و فرهنگی نسل جوان وپرچم دار علمی جمهور ی اسلامی ایران است به اندازه ‌ی کافی نگران کننده بود. این روزها اخباری از معرفی ایشان به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم شنیده می‌شود و از ادامه مسیری که پیش از این فرجی دانا برگزیده بود. گویا پیام استیضاح وزیر پیشین به درستی از سوی دولت شنیده نشده است…