عیادت علامه مصباح و جمعی از علمای اسلام از رهبر انقلاب

دیدار جمعی از علمای اسلام از جمله علامه مصباح وهمچنین شیخ نعیم قاسم به نمایندگی از سید حسن نصر الله از رهبر انقلاب عیادت کردند.
دیدار جمعی از علمای اسلام از جمله علامه مصباح وهمچنین شیخ نعیم قاسم به نمایندگی از سید حسن نصر الله از رهبر انقلاب عیادت کردند.