مستند پرونده های کی.اس ، قسمت دوم

مستند پرونده های کی.اس ، قسمت دوم ، کاری از شبکه افق سیما
در این مستند به ماجرای برخورد با خبرنگاران و عکاسانی می پردازد که در زمینه حمله خودساخته 11 سپتامبر به برجهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک آمریکا فعالیت میکردند.