مبارزه نمایشی آمریکا با داعش و اتهام به ایران به عنوان حامی تروریست

پس آنکه آمریکا نتوانست ایران را ترغیب کند تا در ائتلاف نمایشی حمله به داعش حضور یابد ،در یک فرار رو به جلو ایران را به حصور گسترده در سوریه و حمایت از تروریسم متهم کرد.بی شک کسی باور نخواهد کرد که آمریکا که وزیر خارجه سابقش در کتاب خاطرات خود اعتراف کرده نقش بی بدیلی در ایجاد داعش داشته ،هم اکنون ائتلاف برای از بین بردن داعش براه انداخته باشد.و اینجاست که باید از آقای جان کری پرسید ،ببخشید شما؟