شهید دانش آموز مهرداد عزیز الهی

شهيدي كه امام بر بازويش بوسه زد

زندگی نامه ی شهید دانش آموز مهرداد عزیز الهی«به جبهه اومدم شاید کمکی در راه خدا بکنم و گناهانم پاک بشه»

كليپي بسيار تاثيرگذار دارند حتما تماشا كنيد

ماجراي بخشدار شدن شهيد مهرداد عزيزالهي در سن 14 سالگي