موشنگرافی تکفیری ها قسمت دوم، تروریست هایی که خود را تبرئه می کنند

113
14 آذر 1394

ابوغریبی ها، تروریستهایی که خود را ناظم تمام کشور های جهان می دانند، اوباما خیمه شب بازی صهیونیسم!
ابوغریبی ها، تروریستهایی که خود را ناظم تمام کشور های جهان می دانند، اوباما خیمه شب بازی صهیونیسم!
ابوغریبی ها، تروریستهایی که خود را ناظم تمام کشور های جهان می دانند، اوباما خیمه شب بازی صهیونیسم!

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x