حمید استیلی در شبکه ضدایرانی فارسی1

118
14 آذر 1394

حمید استیلی در شبکه انگلیسی و ضدایرانی فارسی وان چه میکند؟!!
آقای استیلی! در سفرهای فرنگ مراقب باشید به چه شبکه ای دعوت می شوید...!!!


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x