آنچه هیچگاه نشنیده اید، ایران بر قله ی آتشفشان انقلاب های جهان

هدف از این انقلاب آزادسازی تمام جهان است، این انقلاب عمیق است و به ایران تنها منتهی نخواهد شد! عصر خمینی/ رازهایی شنیدنی از مصاحبه خبرنگار خارجی با امام امت اسلام در جهان (انقلابی که بدون شک جهانی خواهد شد) پیشبینی امام (ره) در باره نفوذ و گسترش انقلاب اسلامی ایران و آزاد سازی تمام جهانیان از زیر ظلم و ستم استکبار. رازهای امام انقلاب در سینه نوفل نوشاتو به خبرنگار خارجی حسن الهیکل
امام خمینی به حسن الهیکل: وظیفه امثال شما است که انقلاب اسلامی ایران را برای نجات بشریت و رسیدن به آن عدل الهی جهانی سازی کنید.