افزایش غیرقانونی شهریه ثابت! دانشگاه آزاد و برخورد جالب وزارت علوم

درحالی که طبق قانون شهریه ثابت دانشجویان دانشگاه آزاد از ابتدای ورود به دانشگاه تا پایان دوره باید ثابت بماند، اما این دانشگاه اقدام به افزایش غیرقانونی شهریه ثابت و متغییر دانشجویان قدیمی در سال جدید کرده است!
پاسخ جالب مسئول دانشگاه آزاد به سوال خبرنگار و همچنین برخورد قاطع!!! وزارت علوم با این تخلف آشکار را در این فیلم ببینید.