شاهد عینی ، اشک ریختن ناصر نوبری سفیر سابق ایران در مسکو ، بخش دوم

در این برنامه سوالات مختلفی از آقای مهندس نوبری توسط آقای وحید یامین پور پرسیده خواهد شد. آن چه در این برنامه پاسخ خواهید یافت: چرا مهندس نوبری در دولت اصلاحات اخراج می شود؟ گورباچوف تا چه اندازه ارتباط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشت؟ تیم شوروی سابق چگونه پاسخ گستاخی اش را از صدام می گیرد؟
در این برنامه سوالات مختلفی از آقای مهندس نوبری توسط آقای وحید یامین پور پرسیده خواهد شد. آن چه در این برنامه پاسخ خواهید یافت: چرا مهندس نوبری در دولت اصلاحات اخراج می شود؟ گورباچوف تا چه اندازه ارتباط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داشت؟ تیم شوروی سابق چگونه پاسخ گستاخی اش را از صدام می گیرد؟