وندی شرمن : توانایی فعلی غنی سازی ایران قابل قبول نیست

معاون وزارت خارجه آمریکا در آستانه تازه‌ترین دور از مذاکرات هسته‌ای گفت: ظرفیت غنی‌سازی فعلی ایران قابل قبول نیست و امیدوارم طی روزهای پیش رو ایران تلاش کند در مورد ظرفیت غنی‌سازی به جهان بقبولاند که «وضع موجود پذیرفته شود».
معاون وزارت خارجه آمریکا در آستانه تازه‌ترین دور از مذاکرات هسته‌ای گفت: ظرفیت غنی‌سازی فعلی ایران قابل قبول نیست و امیدوارم طی روزهای پیش رو ایران تلاش کند در مورد ظرفیت غنی‌سازی به جهان بقبولاند که «وضع موجود پذیرفته شود».