پیام یک آیه ، مسخره کردن دیگران

294
14 آذر 1394

2823
111کانال باروت
توضیحات
کلیدواژه
اشتراک گذاری
ویدئو در سایت شما


فیلم کوتاه که
2823
111کانال باروت
توضیحات
کلیدواژه
اشتراک گذاری
ویدئو در سایت شما


فیلم کوتاه که با زیان ساده و زیبایی دستور قرآن در زشت بودن و ردکردن تمسخر دیگران را به تصویرکشیده است.

کاری از شبکه افق سیما
با زیان ساده و زیبایی دستور قرآن در زشت بودن و ردکردن تمسخر دیگران را به تصویرکشیده است.

کاری از شبکه افق سیما


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x