نهر مسیح

نهر مسیح این مستند به معرفی چشمه نهر مسیح از توابع هرات استان یزد می پردازد. سرچشمه نهر مسیح در ۵ کیلومتری جنوب شرق شهر هرات قرار گرفت است.