تالاب کانی برازان

تالاب کانی برازان در کرانۀ جنوبی دریاچۀ ارومیه، 35 کیلومتری شمال شهرستان مهاباد و در جادۀ میاندوآب-نقده قرار گرفته و به لحاظ تقسیمات استانی در بخش مهاباد واقع شده است. نزدیکترین شهر به این تالاب شهرستان مهاباد می باشد، از این رو با وجود اینکه نام روستاهای اطراف تالاب آذری بوده مردم منطقه از اقوام کرد ایران بوده و نام تالاب نیز به زبان کردی و به معنی چشمۀ گرازها می باشد. آب این تالاب از رودخانۀ مهاباد تامین شده و این رودخانه که از سد مهاباد جاری می شود پس از سیراب کردن تالاب کانی برازان راه خود را به دریاچۀ ارومیه ادامه میدهد. این تالاب از مهمترین زیستگاههای استان آذربایجان غربی بوده و به لحاظ گوناگونی و فراوانی گونه های زیستی جای داده در خود رتبۀ اول را در این استان داراست و به همین دلیل به عنوان اولین سایت پرنده نگری ایران نیز انتخاب شده است. همچنین در بین پرنده نگران ایرانی نام بهشت پرندگان ایران را به خود اختصاص داده و از اهمیت خاصی برخوردار است.