آبشار بهرام بیگی

فاصله تا شهر سی سخت :44 کیلومتر استان چهار فصل کهگیلویه وبویراحمد را باید استان هزار ویک آبشارهم نامید. آبشار هایی با ارتفاع زیاد،زیبا و خوش منظره در دل کوه ها صخره ها همه حکایت از خرمی و سبزی این دیار دارند.در دل جنگل های بلوط شهرستان دنا ،سقوط بی نظیر آب منظره ای راشکل داده است که پرهیجان وتماشایی است.ریزش آب از ارتفاع 90متری، نسیمی باطراوت و ذراتی عطرآگین از آب را بردرختان و سنگ ها و بوته ها تقسیم می کند. آبشاربهرام بیگی در ناحیه جنوبی رشته کوه دنا به واقع عکس ماندگاری است که بردیواره ی خوش آب و هوایی استان جاگرفته است. چهارمحال- سی سخت- آبشار- تاریخی- جاذبه گردشگری