پارك ملی تندوره

پارک ملی تندوره در نواحی شمالی استان خراسان رضوی و در منطقه ای میان دو شهرستان قوچان و درگز واقع شده است این پارک همچنین از سمت شمال با مناطق جنوبی جمهوری ترکمنستان هم مرز است. آب و هوای این منطقه کوهستانی و در زمستان تا ۲۰درجه زیر صفر میرسد و حداقل ۴ ماه از سال ارتفاعات این منطقه پوشیده از برف می باشد. درباره خصوصیات طبیعی پارک ملی تندوره باید گفت که این منطقه به طور کلی زیستگاه بسیار خوبی برای وحوش کوهستانی است. این پارک طبیعی دارای ۳۲ چشمه و ۹ حلقه چاه برای شرب جانوران این زیست بوم می باشد. بلحاظ پوشش گیاهی نیز این زیستگاه دارای درختچه های گوجه، البالوی وحشی، شیرخشت، زرشک و همچنین انواع علوفه است و البته همچون سایر مناطق حفاظت شده خراسان گیاهان دارویی متنوع را می توان به وفور و بی زحمت در این پارک یافت. هم اکنون پارک تندوره زیستگاه بیش از 12 نوع جانور پستاندار، 20 گونه پرنده و 6 گونه خزنده کمیاب می باشد.