آبشار طوف خیمه

آبشار زیبای طوف خیمه با ارتفاع 35 متر در دامنه دژکوه از توابع بخش سوق واقع شده است. پوشش گیاهی متنوع در میان درختان بلوط در دامنه و اطراف این آبشار و رایحه خوش گیاهان طبیعی در پایین دست منظرگاه طوف خیمه را نوازشگر چشمان گردشگران ساخته است. وجود باغات انار و لیمو و عبور این آبشار از میان آنها ، تفرجگاه زیبایی برای گردشگران رقم زده است.