موزه سنگ هفت تنان

موزه سنگ هفت تنان که متعلق به دوره ی زندیه می باشد.در میان باغی بسیار سرسبز و زیبا در شیراز قرار دارد.این مجموعه شامل یک ساخنمان اصلی،حیاطی بزرگ و درختانی سرسبز وچشم نواز می باشد. در بهر رایحه ای دل انگیز گل و در ختان شامه ی هر گردشگری را تحریک میکند.در این مکان مقبره ی هفت عارف بزرگ به ترتیب زیبایی دیده می شودوپس از دوره زندیه این باغ تا مدتی به عنوان پارک مورد استفاده بوده است.