پیروزی مقاومت مردم یمن و بازگشت انقلاب به مسیر اصلی

خبرگزاری تسنیم: ماهیت خواسته ها و مطالبات معترضان ،سازمان یافتگی جنبش و رهبری آن از سوی حوثی ها و همچنین حفظ ماهیت مدنی جنبش اعتراضی و پرهیز از برخوردهای مسلحانه از عوامل موثر در پیروزی سریع جنبش اعتراض مدنی یمن بوده است.