شهریه ای که دیگر ثابت نیست

به گزارش خبرگزای فارس، تعداد بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف با اعتراض به افزایش شهریه، به ویژه شهریه ثابت دانشگاه، این افزایش را غیرقانونی دانسته و اعلام کردند: بر اساس قانون دانشگاه آزاد از ابتدای تأسیس تاکنون، افزایش شهریه شامل ورودی‌های سال‌های گذشته نمی‌شده، در حالی که امسال دانشگاه آزاد به صورت بی‌سابقه، افزایش شهریه ثابت و متغیر را به ورودی‌های حتی سال‌های گذشته این دانشگاه نیز اعمال کرده است.